Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 04 2015

dudus
6564 3c57 500
Reposted fromothershe othershe viaAnnetteVictoria AnnetteVictoria

April 11 2015

dudus

April 07 2015

dudus
0888 bd7b 500
Reposted fromhestjapa hestjapa viadziiewczynkaxd dziiewczynkaxd

March 28 2015

dudus
8363 e4ac 500
dudus

March 22 2015

dudus

March 21 2015

dudus
0433 571b 500
Reposted frommiss-underwater miss-underwater viaEdgi Edgi

March 19 2015

2104 ec63

this is the most important gif on the INTERNET

dudus
7535 9822
Reposted fromSuuoon Suuoon viapolizmnieimpolish polizmnieimpolish

March 09 2015

dudus
dudus
8686 93dd
dudus

March 07 2015

dudus
3841 eace
Reposted fromxtal xtal viamonroewiecznamonroe monroewiecznamonroe
dudus
XX wiek był wiekiem nerwic i histerii. XXI wiek jest wiekiem depresji i nałogów. Na każdym rogu czeka na Ciebie informacja o ludziach sukcesu. Kobiety o wyfotoszopowanych twarzach, równych białych zębach i blond włosach zrobiły karierę w korporacji i teraz polecają Ci wyborną opiekę medyczną. Musisz zdążyć odnieść sukces zawodowy, zdobyć wyższe wykształcenie, znaleźć idealnego partnera, założyć rodzinę, kupić mieszkanie, wychować dziecko, kupić samochód, założyć własną firmę, napisać książkę, zrealizować pomysł na bloga, grać w tenisa, interesować się polityką, interesować się polityką zagraniczną, wiedzieć, kto dostał Nobla z literatury, przeczytać to co napisał ten, który dostał Nobla z literatury, znać minimum jeden język obcy, znaleźć czas dla siebie, zrobić remont, oddychać, umyć kibel, pójść na te drugie studia, na które naprawdę chciałeś pójść, ale nie poszedłeś, bo teraz możesz, a szkoda życia. Musisz namalować te wszystkie obrazy, które chcesz namalować, napisać sztukę, zrobić sam łódź, nauczyć się jeździć na nartach, nauczyć się medytować, kupić nowe łóżko, nie martwić się komentarzem na fejsbuku, pójść do fryzjera, pojechać do Azji, zmienić pracę, zmienić żonę. A Ty zamiast tego siedzisz przed telewizorem. Wpierdalasz te czipsy i wafelki. 
— M. Halber "Najgorszy człowiek na świecie"
Reposted fromlady-aporia lady-aporia viapeasorela peasorela

March 06 2015

dudus
0780 a75a 500
Reposted fromoll oll viagorzkiewspomnienia gorzkiewspomnienia

March 04 2015

dudus
5411 73fc 500
Reposted frommonam monam viapytum pytum
dudus
6496 a4bb

February 23 2015

dudus
Reposted frompzyko pzyko viathesmajl thesmajl
dudus
Reposted fromSpecies5618 Species5618 viaKerisha Kerisha

February 20 2015

dudus
5560 32e4 500
dokładnie tak !
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl